Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELBUD-IMPEX sp. z o.o. powstało w 1996 roku.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELBUD-IMPEX sp. z o.o. powstało w 1996 roku.

Izolatory porcelanowe i silikonowe - dla energetyki

Izolatory porcelanowe i silikonowe są używane w energetyce przemysłowej do izolowania przewodów i urządzeń elektrycznych od ziemi lub od innych przewodzących elementów w systemach elektrycznych o różnych napięciach. W naszych hurtowniach elektroenergetycznych w Warszawie i w Zgierzu posiadamy szeroki wybór izolatorów porcelanowych i silikonowych w zależności od zakresu napięcia:

Izolatory porcelanowe:

Izolatory porcelanowe niskiego napięcia: Izolatory porcelanowe niskiego napięcia są używane w systemach o napięciu do kilku kilowoltów, na przykład w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Są wykonane z porcelany lub ceramiki i mają stosunkowo niską wytrzymałość dielektryczną w porównaniu do izolatorów średniego i wysokiego napięcia.

Izolatory porcelanowe średniego napięcia: Izolatory porcelanowe średniego napięcia stosuje się w systemach o napięciu od kilku kilowoltów do kilkuset kilowoltów, na przykład w sieciach rozdzielczych średniego napięcia. Są bardziej zaawansowane konstrukcyjnie niż izolatory niskiego napięcia i posiadają wyższą wytrzymałość dielektryczną.

Izolatory porcelanowe wysokiego napięcia: Izolatory porcelanowe wysokiego napięcia są używane w systemach o napięciu od kilkuset kilowoltów do kilku megawoltów, takich jak linie przesyłowe wysokiego napięcia. Są najbardziej zaawansowanymi i wytrzymałymi izolatorami porcelanowymi, które mogą wytrzymać ogromne różnice potencjału. Łączone z liniami napowietrznymi.

Izolatory silikonowe:

Izolatory silikonowe niskiego napięcia: Izolatory silikonowe niskiego napięcia są stosowane w systemach o napięciu do kilku kilowoltów. Są elastyczne, łatwe do formowania i odporne na warunki atmosferyczne. Silikon jest materiałem dielektrycznym o dobrych właściwościach izolacyjnych.

Izolatory silikonowe średniego napięcia: Izolatory silikonowe średniego napięcia mogą być stosowane w systemach o napięciu od kilku kilowoltów do kilkuset kilowoltów. Są wytrzymałe, elastyczne i odporne na trudne warunki atmosferyczne.

Izolatory silikonowe wysokiego napięcia: Izolatory silikonowe wysokiego napięcia są używane w systemach o napięciu od kilkuset kilowoltów do kilku megawoltów. Są zaprojektowane tak, aby wytrzymać duże różnice potencjału i są stosunkowo lekkie w porównaniu do izolatorów porcelanowych.

Wybór izolatora zależy od rodzaju aplikacji, napięcia pracy, warunków środowiskowych i innych czynników. Wszystkie izolatory mają za zadanie zapewnić bezpieczne oddzielenie przewodzących elementów od siebie oraz od ziemi, aby zapobiec wyciekom prądu elektrycznego i zapewnić niezawodność systemu elektrycznego.

Produkty najwyższej jakości